Informacje

CAŁOŚCIOWY KURS PSYCHOTERAPII Z PSYCHODRAMĄ 

przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organizator kursu: NZOZ” Syntonia” w Pruszczu Gdańskim i Oddział Dzienny „Animus” w Gdyni

Kierownik kursu: dr n. med. Krzysztof Sołtys

Cele: Przygotowanie słuchaczy, spełniających formalne warunki do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do samodzielnego stosowania psychoterapii w leczeniu osób zgodnie z Zasadami Stosowania Psychoterapii PTP. Wiedza i umiejętności nabyte w czasie szkolenia umożliwią słuchaczom przystąpienie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty PTP.

Słuchacze kursu: Osoby w wyższym wykształceniem lekarskim lub magisterskim potrzebnym do ubiegania się o certyfikat psychoterapii. Zalecane jest roczne doświadczenie kliniczne. Osoby, które nie praktykują psychoterapii zobowiązane są najpóźniej do końca II roku kursu podjąć praktykę w ośrodku lub instytucji stosującej psychoterapię.

Organizacja zajęć: zajęcie będą odbywały się w formie dwu lub trzydniowych zjazdów raz w miesiącu. Planowane jest kształcenie teoretyczne w formie wykładowo-seminaryjnej oraz praktyczne w formie warsztatów w grupach składających się z 12-17 osób. Od III roku zajęć będzie się odbywać superwizja grupowa, na której uczestnicy będą omawiali własne doświadczenia prowadzenia psychoterapii.

Doświadczenie własne uczestników prowadzone jest metodą psychodramy, udziału w grupie Balinta oraz pracy z genogramem. 

Od I do III roku będą się odbywały zajęcia z psychodramy. Po zaliczeniu podstawowego szkolenia 260 godzin (na kursie) oraz zaliczeniu dodatkowych 6 seminariów (nie wchodzących w skład programu kursu), organizowanych przez Polski Instytut Psychodramy, umożliwiają uzyskanie tytułu asystenta psychodramy.

Na roku IV i V przewidujemy zajęcia z genogramem i grupę Balinta.

Założenia teoretyczne

Kurs psychoterapii oparty jest na integracyjnym modelu psychoterapii. Celem szkolenia jest dostarczenie szkolącym się wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia psychoterapii oraz umożliwienie im przystąpienia do procedury uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Słuchacze, poza zapoznaniu się z głównymi podejściami w psychoterapii, będą przygotowywali się do prowadzenia psychoterapii rozumianej jako metoda leczenia dostosowana do problemów pacjentów i oparta na wykorzystaniu w procesie psychoterapii tych czynników procesu, które są wspólne dla wszystkich podejść psychoterapeutycznych i są potwierdzone empirycznie.

 

Zajęcia będą się odbywały w Centrum Zdrowia Psychicznego “Animus” ul.Oficerska 7A w Gdyni oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego “Syntonia” ul. Cyprysowa 2F/9, 10 w Pruszczu Gdańskim.

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO