Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH

Poradnia Zdrowia Psychicznego to zazwyczaj pierwsze miejsce kontaktu osoby z problemem natury psychicznej z psychologiem lub lekarzem psychiatrą. Podczas konsultacji, wstępnie rozpoznawane jest schorzenie pacjenta i ustalane są ewentualne kroki konieczne do podjęcia w celu powrotu do zdrowia.

W ramach leczenia ambulatoryjnego realizowane są:

Usługi lekarskie:

  • diagnostyka psychiatryczna
  • poradnictwo
  • farmakoterapia
  • psychoterapia indywidualna
  • wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów osoby chorej psychicznie


Usługi psychologiczne:

  • diagnoza psychologiczna
  • pomoc psychologiczna
  • opiniowanie psychologiczne
  • orzekanie psychologiczne
  • psychoterapia

Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ “SYNTONIA” tworzą doświadczeni psycholodzy, psychoterapeuci i lekarze psychiatrzy. Osoby prowadzące psychoterapię ukończyły odpowiednie szkolenia uprawniające do prowadzenie psychoterapii i korzystają z superwizji .