Program

Ramowy program kształcenia

Nazwa przedmiotuLiczba godzin dydaktycznych
Część teoretyczna
400
Wprowadzenie do programu10
Specyfika diagnozy psychoterapeutycznej10
Teoria procesu terapeutycznego10
Psychopatologia zaburzeń psychicznych20
Podstawy psychologii dla lekarzy/Podstawy medycyny dla psychologów50
Psychoanaliza-teoria i historia10
Psychoterapia psychodynamiczna30
Psychoterapia poznawczo-behawioralna30
Psychoterapia systemowa30
Psychoterapia humanistyczna30
Psychoterapia w podejściu integracyjnym40
Psychoterapia dopasowana do problemów (w zaburzeniach nerwicowych, osobowości, psychotycznych, afektywnych, uzależnieniach, dzieci i młodzieży, w chorobach somatycznych)80
Etyczna problematyka psychoterapii10
Nowe perspektywy w psychoterapii20
Neurobiologia a psychoterapia – ujęcie holistyczne20

Część ćwiczeniowo-warsztatowa280
Psychoterapia indywidualna Obejmuje kształcenie umiejętności w zakresie nawiązywania relacji, określania problemów pacjenta, celu psychoterapii, ustalania diagnozy, zawierania kontraktu, konstruowania hipotez i interwencji terapeutycznych180
Psychoterapia grupowa60
Psychoterapia rodzin40

Trening/terapia własna320
Grupa Balinta30
Genogram30
Psychodrama260

Superwizja 100 godzin grupowej w kursie, 50 indywidualnie (poza kursem)
100 +50
Staż – uczestnicy kursu mogą odbyć 120 godzin stażu na oddziale dziennym „Animus” (do uzyskania certyfikatu wymagane jest 360 godzin stażu)120+240

Całość kursu

1220 + 290